БИБЛИОТЕКА

 

начало

 

 

 

Специализирана научна библиотека

при Регионален исторически музей

6000 Стара Загора, бул. „Руски” 42

 

Завеждащ библиотеката: Елена Георгиева – тел. 042/919 207; моб. 0884477128

Археологическо дружество „Августа Траяна” в Стара Загора е учредено на 28 май 1907 г. Основната задача на дружеството е да открива, събира и съхранява културноисторическото наследство на Стара Загора и региона. Важна част от това наследство са книгите. Още в първите отчети на дружеството през 1911-1915 г., в раздел „Библиотека”, се отчита броя на закупените книги – 35 броя, ценното дарение на Атанас А. Макаков, чешки възпитаник – 200 броя и библиотеката с редки и ценни книги на Атанас Илиев – 400 броя - също дарение. През годините книжния фонд нараства и в края на 2008 г. наброява 11 037 тома.

Библиотечният фонд се формира чрез закупуване на нова литература, чрез дарения и книгообмен. През 2007 и 2008 г. музейната библиотека участва в Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност.” на Министерството на културата с 3 проекта на обща стойност 6000 лв. Благодарение на това бяха попълнени фондовете на всички раздели с новоизлязла литература.

Благодарение на щедростта на автори и спомоществователи на музея, даренията представляват една много значителна част от книжния фонд.

Особено ценна е литературата, която постъпва в музея чрез книгообмен, защото така получаваме издания, които са единствена в страната. Музеят поддържа интензивни връзки със сродни музеи, университети и институти в България и в Англия, Германия, Италия, Македония, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Франция, Унгария, Чехия и др. По този начин са набавени много стойностни монографии и периодични издания като: Kölner jahrbuch – 18-39 том – периодично издание за археологическите проучвания на Римо-Германския музей в Кьолн, Materialy Archeologiczne Nowej Huty и Biblioteka museum archeologicznego w Krakowie 1-3 том на археологическия музей в Краков, Полша; Historica Carpatica – 1-34 - издание на музея в Кошице; Oxoniensia – 69 – 72 том и The antiquares journal от 1981до 1991 г. - на Ашмолския музей в Оксфорд, Англия, където е експонирано съкровището от Дълбошката гробница; Communicationes archaeologicae Hungariae от 1985 до 2007 г. и Folia –1- 53 том - на музея в Будапеща, Унгария, Acta mvsei napocensis – 1 – 31том – на Cluj-Napoca, Румъния и Archeologia Moldovei - 4-26 том– на Института по археология към Румънската академия на науките от филиала в Яш, Краеведческие записки на Самарския областен музей и много други.

Притежаваме почти пълни течения на известията на всички големи музеи в страната и отделни издания на Софийския и Великотърновския университет

Комплектуването на фонда е съобразено със отделите в РИМ и в направленията в които се извършва научноизследователска дейност

І - Справочен – включва речници, енциклопедии, карти и атласи, аблуми, справочници, библиографии

ІІ - Световна история – съдържа информация за страните в Европа, Африка, Америка

ІІІ - Обща история на България

ІV - Археология ( ІV- обща археология, ІV-а - праистория, ІV –б – антична археология, ІV – в – средновековна археология и ІV – г - нумизматика)

V - История на България ХV-ХІХ в.

VІ - Етнография

VІІ - Нова история

VІІІ - Най-нова история

ІХ – Изкуство

Х - Музейно дело

Периодичните издания се разпределят по два признака: история, археология.

В новата музейна сграда библиотеката разполага с книгохранилище и малка читалня с 4 места. Основната мисия на библиотеката е да набавя и съхранява информация, необходима за научно-изследователската дейност на музейните специалисти. Поради тези специфични функции тя действа само като читалня и книги за дома не се заемат. Библиотеката се посещава от музейни специалисти, научни работници, университетски преподаватели от страната и чужбина, студенти, учители, ученици, краеведи и граждани с интереси към историята и археологията.

Разполагаме с ксерокс, скенер и връзка с интернет. В процес на изработване е електронен каталог.

 

начало