Проучвания

Изследването на обект в м. „Дюлевец” в землището на гр. Гурково е наложено от възникналата иманярска интервенция. Обектът попада на 1,5-2 км източно...
Обектът попада северно от района на регистрирания източния сектор от некропола на Августа Траяна. При проведените през 1984 г. проучвания са открити...
Във връзка с реализирането на инвестиционно намерение в урегулиран поземлен имот №-601 от кв. 8301, получих разрешение № 384/24.09.2015 г. от НАИМ...
Обектът попада в северната част на охраняваната зона на Археологически резерват „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“. На проучваната площ се...
Обектът попада в западната част на резервата „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“ и западно от вестибюла на термите на Августа Траяна. През 2013 г...

постоянна експонация

По случай Патронния си празник 6 декември над 100...
На 5 декември 2018 г. в Малка експозиционна зала...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!