2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ VII-1212, КВ. 45, УЛ. „КОЛЬО ГАНЧЕВ” 81 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

научен ръководител: Мария Камишева

 

Обектът попада източно от източната крепостна стена на античния град, в охранителна зона “Б” на Археологически резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. През 2013 г. в терена южно и западно от него бе извършено археологическо наблюдение. При него не са разкрити археологически структури и материали.

В средата на изкопа, на дълбочина 2,90 м от нивото на терена, бе засечена структура, вкопана в стерилния глинест терен. Проследява се в посока север-юг, с леко отклонение на югозапад. Ширината му варира между 0,53-0,56 м. На дълбочина 0,68 м от нивото на засичане, под пласт от глинест нанос се разчистиха каменни плочи, които се проследяват по цялото трасе. Предположението че става дума за част от водопроводните съоръжения на античния град, бе потвърдено след демонтиране на част от каменното покритие, което се явява кожух на глинен водопровод. Под каменното покритие е положен плътен пласт хоросан, който е с изключителна здравина. Наклонът на водопровода е от север на юг. 

 

2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ VII-1212, КВ. 45, УЛ. „КОЛЬО ГАНЧЕВ” 81 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА
2016 г. - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ  „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” УПИ VII-1212, КВ. 45, УЛ. „КОЛЬО ГАНЧЕВ” 81 ПО ПЛАНА НА СТАРА ЗАГОРА

постоянна експонация

По случай 24 май - Денят на българската просвета...
На 7 март 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!