2013 г. - Разкопки на раннонеолитно селище в м. "Герена", с. Калитиново

     научен ръководител: гл. ас. Петър Калчев

 

     Спасителни археологически проучвания с научен ръководител гл. асистент Петър Калчев се проведоха в м. „Герена” с. Калитиново, Община Стара Загора. Праисторическото селище е с площ от 15 дка. Обитавано е през историческите периоди ранен неолит- ранна бронзова епоха ( VІ – ІІІ хил. пр. Хр.). Археологическият обект е съществувал като ниска селищна могила.

     В резултат на продължителна селскостопанска обработка на терена и строителни интервенции, по-късните културни пластове са изцяло унищожени. При археологическите проучвания се установи, че запазените културни напластявания са с дебелина 1 м и се отнасят към раннонеолитната култура Караново І – начало на VІ хил. пр. Хр.

     Разкри се част от жилище с частично запазен под, върху който са паднали стените на жилището, което е опожарено и други находки. След опожаряването  раннонеолитния пласт и останките от жилището са прорязани от вкопана ритуална структура с размери: ширина 4,50 м и дълбочина – 1- 1,20 м. В структурата на различни места и дълбочини са регистрирани локални места за горене (огнища) с диаметър 0,60-0,70 м. В запълнителя на структурата се откриха натрошени керамични съдове, инструменти от кост, камък, кремък, рог и две парчета от метеорит.

2013 г. - Разкопки на раннонеолитно селище в м. "Герена", с. Калитиново
2013 г. - Разкопки на раннонеолитно селище в м. "Герена", с. Калитиново
2013 г. - Разкопки на раннонеолитно селище в м. "Герена", с. Калитиново

постоянна експонация

Тази година в нощта на изкуствата на 28 септември...
На 7.06. 2018 г. от 17.30 ч. в Архитектурен...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!