Спасително археологическо проучване на Обект „УПИ XX-9915, кв. 66, ул. Хаджи Димитър Асенов 118-120” в гр. Стара Загора

През 2018 г. се проведоха спасителни археологически проучвания  в северната част на археологически резерват „АВГУСТА ТРАЯНА – ВЕРЕЯ – СТАРА ЗАГОРА” на ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 118-120 с научен ръководител ас. Петър Калчев – РИМ Стара Загора и зам. ръководител Мария Камишева – РИМ Стара Загора.

При тези проучвания се разкриха две къщи от Османския период, изградени от ломени камъни на калова спойка. От този период са разкрити и проучени дъната на две ями, в запълнителя на които се откри голямо количество керамика, както и няколко керамични лули.

В източната част на парцела се откри част от антична сграда (III-IVвек), от която бе проучена северната й стена. Останалата част от нея се развива в парцелите южно и източно от проучвания терен. Северния зид е запазен във височина до 1,0 м и ширина 0,84 м. Изграден е от ломени камъни и тухли, споени с хоросан.

При проучването бяха разкрити трасета на четири канала, които  дават важна информация за водопроводната и канализационна система в Античната Августа Траяна. Два от каналите са вкопани в стерилния материков терен.

При проучванията са разкрити водопроводи от керамични тръби, които за съжаление в голямата си част са разрушени от строителства в Османския период и в най - ново време. В северозападната част на парцела бе проучена част от антична латрина (тоалетна), като източната стена е изградена от ломени камъни. Откриха се антични монети, керамични съдове от Средновековната епоха, керамични фрагменти от Античността и други предмети. 

Спасително археологическо проучване на Обект „УПИ XX-9915, кв. 66, ул. Хаджи Димитър Асенов 118-120” в  гр. Стара Загора
Спасително археологическо проучване на Обект „УПИ XX-9915, кв. 66, ул. Хаджи Димитър Асенов 118-120” в  гр. Стара Загора

постоянна експонация

По случай 24 май - Денят на българската просвета...
На 7 март 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!