Проекти 2011

«УИКЕНД В МУЗЕЯ»

Име на дарителя / финансиращата организация: Обществен дарителски фонд - Стара Загора

Кратко описание на проекта: Проектът, организиран в периода април – декември 2011 г. в РИМ – Стара Загора, включва 11 тематични мероприятия (уикенди), свързани с българската историята и традиции. Те бяха, посетени от общо 3 076 души от различни възрастови групи. Уикендите включваха различни атракции, игри, лекции и събеседвания на разнообразни теми, прожекции на научно-популярни филми, демонстрации и др.

 

Общ бюджет на проекта: 3000 лв.

«МУЗЕЙ НА РЕЛИГИИТЕ»

Съвместен проект с Министерството на културата.

Проекта е за реконструкция на Ески Джамия (религиозен комплекс, включващ древно светилище, християнска църква и ислямската мускус, превърната в музей, отворен за посетители) и е завършена през 2011 г.

постоянна експонация

На 23 февруари 2019 г. от 13,00 часа ученици и...
На 5 декември 2018 г. в Малка експозиционна зала...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!