Център с брайлови модули бе открит в РИМ - Стара Загора

     На 16 май 2018 г. в Регионален исторически музей - Стара Загора бе открит център с брайлови модули, който осигурява достъп на хората със зрителни увреждания до културното наследство на Стара Загора.
    На три от нивата в музея, на четири специални маси са разположени артефакти от историята на град Стара Загора, придружени с тактилни плочки с обяснения за всеки обект.

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 22 юли 1877 г. град Стара Загора е освободен...
На 5 декември 2018 г. в Малка експозиционна зала...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!