Тържествено честване на 100 години от края на Първата световна война

      Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, Военен клуб – Стара Загора, Регионален исторически музей – Стара Загора организират тържествено честване на 100 години от края на Първата световна война. Инициативата се провежда под патронажа на г-н Иво Антонов - директор Дирекция "Социална политика" - Министерство на отбраната.

     Тържеството ще се състои на 10 декември 2018 г. от 15:00 часа в Концертната зала на Военен клуб - Стара Загора.

постоянна експонация

По случай Патронния си празник 6 декември над 100...
На 5 декември 2018 г. в Малка експозиционна зала...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!