Семинар на тема „SCYTHICA VINDOBONENSIA И ГОТСКИТЕ НАШЕСТВИЯ ОТ СРЕДАТА НА ІІІ В. СЛ. ХР. В ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ”

 На 3 април 2018 г. РИМ - Стара Загора бе домакин на първия етап на Българо-австрийския семинар на тема „SCYTHICA VINDOBONENSIA И ГОТСКИТЕ НАШЕСТВИЯ ОТ СРЕДАТА НА ІІІ В. СЛ. ХР. В ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ”. Ръководител на проекта от австрийска страна е проф. Фритц Миттхов от Виенския университет, Катедра стара история, археология, папирология и епиграфика, от българска страна проф. Диляна Ботева от Софийски университет „Климент Охридски”, Исторически факултет, катедра Стара история, тракология и средновековна история.

 В семинара участваха тесен кръг учени, нумизмати, историци и епиграфи, занимаващи се със специфичната тематика свързана с разчитането на част от палимпсеста, в който се споменават събития относно  Берое и Филипопол от средата на III век. Освен силното участие на Софийския и Виенския университет, участваха и специалисти  от музеите в Русе, Хисаря, Разград, Павликени и Стара Загора.

 Специално за участниците в семинара бе представена нумизматичната изложба на РИМ Стара Загора с куратор д-р Минкова, на тема „Готските нашествия на територията на Августа Траяна”.

 

 

 

постоянна експонация

Желаещите да посетят РИМ - Стара Загора, Музей...
На 7 март 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!