Проучвания в югозападния некропол на Августа Траяна (площада пред Община Стара Загора)

Проучванията в района на Югозападния некропол на Августа Траяна са свързани с проекта за реконструкция на градското площадно пространство. Те се провеждат от месец януари 2018 г.

До момента са регистрирани 27 гробни съоръжения, като 26 от тях са с трупополагане и 1 с трупоизгаряне.

Разкритите структури се отличават с голямо разнообразие на изграждането и покритията. Установени са 19 обикновени гробни ями, покрити с керемиди, които са оформени като покрив; 3 с покритие от тухли и каменни плочи; 3 обикновени гробни ями с повече от един индивид.

До момента са регистрирани и 2 съоръжения, изградени от тухли и покрити с каменни плочи. В тях също са открити повече от един индивид. Може да се предполага, че този тип гробове са използвани като семейни и погребаните в тях имат роднинска връзка.

Стените им са измазани с бяла мазилка. При единият е нанесена и стенописна украса с помпеанско червено, оранжево-кафяво и сиво-черно. По северната и западната стени рисунките представляват клонки с листа, а най-горе е нанесена лента с дебелина около 8 см. в помпеанско червено. Стенописите са много зле запазени и по-голямата част от тях са паднали по пода на гробницата. На дъното на гробното съоръжение се забелязват кости от няколко индивида.

Новооткритите гробни съоръжения не се различават от дадената до момента датировка на целия Югозападен некропол - II-IV в.

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 19 юни (сряда) 2019 г. от 17:30 ч. в Зала 33...
На 18 май 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!