Проведен конкурс за уредник в отдел „Нова история” на РИМ-Стара Загора

На 4 септември 2018 г. комисия с председател: д-р Момчил Маринов, директор на ИМ „Искра” Казанлък” и членове: д-р Евгения И. Иванова – доцент в РИМ-Стара Загора и Тодорка Недева, гл. уредник в РИМ-Велико Търново, проведе конкурс за заемане на длъжността „уредник” в отдел „Нова история”. 

След проведения писмен изпит и устно събеседване, конкурсът бе спечелен от Райна Антонова-Тончева.

Честито!

постоянна експонация

Желаещите да посетят РИМ - Стара Загора, Музей...
На 7 март 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!