ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА „ СПАСЕНИЕТО”

Регионален исторически музей - Шумен
Регионална организация на евреите "Шалом" - Шумен
Регионален исторически музей - Стара Загора
Регионална организация на евреите "Шалом" - Стара Загора
Държавна агенция "Архиви" - Стара Загора
 
Ви канят на изложба "Спасението" посветена на 75 години от спасяване на българските евреи и почитане паметта на 11343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и гр. Пирот, депортирани в лагерите на смъртта.
 
Откриването на изложбата ще се състои на 6 март (вторник) от 17:30 ч. в Архитектурен комплекс "Музей на религиите".

постоянна експонация

На 22 юли 1877 г. град Стара Загора е освободен...
На 5 декември 2018 г. в Малка експозиционна зала...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!