Ландшафтен архитект Тенко Дянков и "Старозагорските дворове – традиция и приемственост"

  На 4 май от 18:00 часа в зала 33 на Регионален исторически музей – Стара Загора се състоя официалната премиера на книгата на ландшафтен архитект Тенко Дянков „Старозагорските дворове – традиция и приемственост“.

 

  Над двадесетгодишен труд е вложил авторът, за да направи изследване и да даде своето експертно мнение за орнаменталната архитектоника на зелените партери от чимшир в старозагорските дворове, чието оформяне започва в началото на 20-и век.

 

  Изданието е ценен принос към историята на Стара Загора. В него изследователският труд на ланд. арх. Тенко Дянков е разделен в няколко части: "Стара Загора в исторически план", "Природна среда", "Оформяне на старозагорските дворове и техните елементи".

 

  Фотоси и планове за устройството на първите дворни градини с партери от чимшир, проектиране на цели квартали с едно- и двуетажни сгради, на банки, училища и църкви, препращат към общуването с архитектурните забележителности на стара Стара Загора.

 

  Книгата, финансирана от Община Стара Загора и консултирана от Регионалния исторически музей в частта за древна Стара Загора, възкресява спомена за хилядолетния ни град. Чрез нея ландшафтен архитект Тенко Дянков дава своя принос за популяризиране на традициите и тяхната приемственост от днешните и бъдещите поколения на града.

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 22 юли 1877 г. град Стара Загора е освободен...
На 5 декември 2018 г. в Малка експозиционна зала...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!