ЗАКРИТА! КРЕХКА ТОЛЕРАНТНОСТ

 

 

ЗАКРИТА !

 

 

На  19 април 2016 г. в 17:30 ч. в Архитектурен комплекс „Музей на религиите”  бe открита изложбата КРЕХКА ТОЛЕРАНТНОСТ, която ще бъде достъпна за посетители  до средата на месец  май 2016 г.

 

Изложбата е подготвена от Националния исторически музей – София,  и е акцентът в Лабораториите „ЕвроВизия“, провеждани в страните-участнички в европейския проект ЕМЕЕ – Германия, Словения, Италия, Португалия, Франция, Австрия и България.

 

Тя разказва за спасяването на евреи в Европа по време на Холокоста, в светлината на общоевропейската история от периода на Втората световна война. Състои се от 14 пана, представящи в снимки и документи религията, традициите и културата на еврейската общност; хроника на преследването на евреите в Европа в периода 1933-1945 г.; антиеврейските погроми; концлагерите; снимки на спасени евреи от Дания и Албания; документални свидетелства от Централния държавен архив за спасяването на българските евреи; снимки и информация за 20-те българи – „праведници на света“, рискували живота си, за да помогнат на съгражданите си. Показана е и темата за драматичната съдба на евреите от новопридобитите Беломорска Тракия и Вардарска Македония.

 

В Стара Загора, освен мобилните пана, са показани и оригинални експонати от фондовете на Регионален исторически музей – Стара Загора, свързани с живота и дейността на евреите в града.

 

 

 

 

постоянна експонация

На 19 юни (сряда) 2019 г. от 17:30 ч. в Зала 33...
На 18 май 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!